top of page
מקלדת ואווירה

ערעור על סגירת חנות אטסי

חנות האטסי שלך הושהתה ללא סיבה ברורה? לצערי דבר זה קורה לעיתים קרובות לחנויות ובמיוחד חנויות חדשות. וכן, זה קרה אף לי ולעשרות מוכרים שפנו אליי לסיוע. לאחר טיפול בליקויים ושליחת ערעור, חלק נכבד מהחנויות נפתחו. במסגרת השירות אפגוש אתכם לשיחת זום בה נאתר את הליקויים שעלולים היו להוביל לסגירה, נתקן אותם ככל שאפשר ואנסח עבורכם מכתב ערעור מסודר. 

    490.00 ₪מחיר
    bottom of page