top of page

איריס

בעדשת המצלמה רגעים קסומים מתוך סדנאות הרקמה וסדנאות צבעי המים שאני מעבירה - אשר לוכדים ונוצרים את החוויה והעשייה הייחודית שהתהוותה בהן.

איריס

על היצירות

בעדשת המצלמה רגעים קסומים מתוך סדנאות הרקמה וסדנאות צבעי המים שאני מעבירה - אשר לוכדים ונוצרים את החוויה והעשייה הייחודית שהתהוותה בהן.</p>

איפה ניתן לרכוש?

בעדשת המצלמה רגעים קסומים מתוך סדנאות הרקמה וסדנאות צבעי המים שאני מעבירה - אשר לוכדים ונוצרים את החוויה והעשייה הייחודית שהתהוותה בהן.</p>

עובדה מעניינת :)

בעדשת המצלמה רגעים קסומים מתוך סדנאות הרקמה וסדנאות צבעי המים שאני מעבירה - אשר לוכדים ונוצרים את החוויה והעשייה הייחודית שהתהוותה בהן.</p>

Untitled design (2).gif
bottom of page