top of page

איך נדע כמה אנחנו באמת מרוויחים ממוצר POD?

איך נדע כמה אנחנו באמת מרוויחים ממוצר POD?

אחד היתרונות של מכירה המבוססת על Print On Demand הנה שאנחנו יכולים לדעת מהי שורת  הרווח הסופית הנוצר לנו מכל מכירה.

זאת, להבדיל משיטות מסחר קונבנציונאליות בהן יש לנו מלאי וציוד ואנחנו מתחילים להרוויח בפועל רק לאחר מכירה של כמות מסוימת של פריטים (break even point).

 

עם זאת, הרבה פעמים ניתן לטעות ולתמחר מוצר POD בחסר או ביתר. בנוסף, לעיתים נציע מבצעים שאנחנו  לא באמת יכולים להרשות לעצמנו.

 

מחשבון זה נועד לסייע לנו לחשב את שורת הרווח (לפני מיסים) שנוצרת ממכירת פרטי POD באטסי.

 

איך להשתמש במחשבון?

העמודה השמאלית עורכת את החישוב כאשר המוצר אינו מוצע בסייל. העמודה הימנית עורכת את החישוב כאשר המוצר בסייל. את שיעור (%) הסייל יש להזין בשורה הראשונה של העמודה הימנית.  

כל המחירים מוצגים בדולרים. 

1. price on Etsy- יש להזין את המחיר שבו תכננת להציע את המוצר למכירה (לאחר שערכת מחקר שוק קצר בקרב חנויות דומות לשלך המוכרות מוצר דומה). המחיר שאזין הוא המחיר במשלוח חינם לארה"ב. 

טיפ: כלל אצבע - מומלץ להתחיל בלהכפיל את עלות המוצר (של ספק ה- POD) בשלוש ולהוסיף את עלות המשלוח בארה"ב. 

2.   POD COST - נזין את מחיר המוצר שספק ה- POD גובה לאחר שהמוצר נמכר. 

3. POD SHIPPING COST - נזין את מחיר המשלוח של המוצר בתוך ארה"ב לפי הנתונים המופיעים בקטלוג של הספק. 

4. MARKETING COST - עלויות השיווק המוערכות שלי. אני ממליצה להעריך את עלויות השיווק בין 10%-15% מעלות המוצר לצרכן. 

5. עמלת מכירה של אטסי  - אין למלא. המחשבון יחשב אוטומטית את עמלת אטסי (6.5%) מהמחיר לצרכן על כל מכירה.

 

6. עמלת סליקה - אין למלא. המחשבון יחשב אוטומטית את עמלת הסליקה של אטסי מהמחיר לצרכן על כל מכירה. 

7. TOTAL COST - אין למלא. המחשבון מחשב את המחיר הכולל של העלויות שלי. 

8. PROFIT - הרווח  - אין למלא. המחשבון מחשב את הרווח לפני מיסים שנוצר לאחר ניכוי כל העלויות. בעמודה השמאלית יופיע הרווח כאשר המוצר אינו בסייל. בעמודה הימנית יופיע הרווח כאשר המוצר בסייל. 

 

bottom of page