top of page

ההדרכה של יוצרות עסק עסקה בכלים החדשים של בינה מלאכותית אשר לפתע זמינים לכולנו וכיצד נוכל לרתום אותם לטובת שיווק העסק שלנו. החלק הראשון של ההדרכה אשר הועבר על ידי לימור מתתיהו נתן הצצה לעולם הבינה המלאכותית המתפתח לנגד עיניינו תוך סקירה כללית של כלי הבינה המלאכותית הזמינים כיום. החלק השני של ההדרכה הועבר על ידי ליאורה גורן והציג Case Study ליצירה ושיווק של מותג מא' ועד ת' באמצעות בינה מלאכותית.

להלן תקציר ההדרכה. 

Untitled design (2).gif
יוצרות (4).png
whatsapp icon transparant.png
bottom of page